pondělí 8. února 2016

Rok 2015 v oddíle

Počet registrovaných členů: 49

  V dubnu jsme se zúčastnili střediskové výpravy na Nové Hrady. I za nepříznivého počasí se pořádala soutěž ve vaření guláše, kdy naše družina Studýňáků obsadila 3 místo.
  
   Další větší akcí, do které jsme se zapojili, byl prvního května Zábřežský jarmark. Všechny oddíly našeho střediska Skalička se spojily a ve vyhrazeném prostoru horního náměstí jsme postavili jídelnu a jedno velké indiánské Tee-Pee. Pro děti jsme měli připravené různé soutěže a pro rodiče jsme pekli makrely.

   V červnu, na pozvání chorvatských skautů z oddílu Posejdon jsme se  zúčastnili jejich projektu  ,,BlueSports“. Pobyt u moře začínal 16. 6. 2015 v Chorvatsku na ostrově Hvar u městečka Jelsa. Sedmnáct účastníků ze tří zemí (Chorvatska, Rumunska a Česka) se sem sjelo, aby po třináct dní zažívali něco nového, než je jen sedět u televize nebo počítače. Jedním z hlavních cílů projektu bylo povzbudit mladé lidi k zapojení se do sportovních aktivit, zejména těch, které souvisejí s mořem a vodou, a tím i rozvíjení zdravého životního stylu.

  Letní tábor jsme měli v Drozdově. Zde se prostřídali skauti z Horních Studének a Štítů. Tábory byly na stejnou hru – Egypt. Plno her občas vystřídala i nějaká práce, pochoďák, noční oživení mumie, či její chycení. Měli jsme rekordní počet nováčků na jejich prvním táboře – 7. Poprvé v historii oddílu nikdo neplakal, nebo nechtěl jet domů.

  Konce srpna jsme organizovali ve spolupráci se šumperskými skauty mezinárodní projekt Zero2Hero. Na 36 skautů z Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Česka přijelo do Kunčic na chatu Junior. Projekt byl zaměřen na zhoršující se čtenářské gramotnosti. Všechny cíle projektu se podařilo naplnit díky snaze a dobrého zapojení všech účastníků. Všichni odjížděli spokojeni a s novými poznatky do dalšího celoživotního učení.

  V září jsme se zúčastnili každoročního střediskového ohně v Zábřehu. Všechny oddíly zhodnotily svou činnost za uplynulý rok. Jako každý rok se oddíl zapojil do celostátní akce: ,,Společně proti leukemii“. Naši skauti na benzínové pumpě ve Štítech umývali motoristům přední sklo a vybraná finanční částka byla zaslána na nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Námi vybrané finance byly použity na rozšíření registru dárců kostní dřeně. V rámci této akce jsme ve Štítech vybrali 4308,- Kč

  V říjnu se malá část z nás zúčastnila osmidenní výměny mládeže v rámci programu Erasmus+ v chorvatském Solinu. Třicet dva mladých lidí ze Slovinska, České republiky, Rumunska a Chorvatska se zapojili do projektu „Mlad za samozaposljiv“. Ten byl zaměřen na spolupráci mladých v rámci zvýšení schopnosti si najít práci. Tento projekt byl rozdělen na dvě etapy. Druhá etapa proběhne v únoru 2016 ve Slovinsku .

  Listopad - 17.11.2015 jsme měli tradiční ,,Poslední oheň“. U Joklové skály se zapálil slavnostní oheň, zazpívala se skautská hymna. Letos jsme zde přivítali 6 nových členů, skládali slib jedno vlče, dvě světlušky a jedna skautka.

   Závěr kalendářního roku jsme ukončili tradiční vánoční besídkou. Letos opět ve  Štítech. Každý oddíl z našeho střediska si připravil nějaké vystoupení pro pobavení ostatních oddílů a jednotlivé pauzy jsme vyplnili originálně. Každý oddíl si připravil fotoprezentaci, kterou pak oddíly promítaly a doplnily svými slovy. Letos se nám poprvé podařilo zajistit roznášení Betlémského světla po celých Štítech, Herolticích, Březné a Crhova. Ráno v osm hodin 24.12.2015 se sešli všichni, kdo se do této akce přihlásili na naší klubovně. Počasí nám přálo a světlo jsme prvně vezli i do hospicu na Laudoně.      


1 komentář:

  1. Studyňáci v soutěži o nejlepší guláš vyhráli :)

    OdpovědětVymazat